10%تخفیف

 

به مناسبت راه اندازی سایت کلیک سامانه، کلیه سفارشاتی که از 15فروردین الی 15 اردیبهشت ماه از طریق سایت ثبت سفارش و پرداخت شوند شامل 10% تخفیف جدا از تخفیفات تیراژی که خود سایت به مشتریان و همکاران میدهند شامل حال کاربران می شود.

کد تخفیف: newsite