ارسال فایل

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 0 تومان
  • بستن جزییات

ارسال فایل ویژه مشتریانی می باشد که قصد دارند سفارشات خود را بصورت حضوری تحویل بگیرند و مبلغ فوق صرفاً بیعانه جهت انجام سفارش مشتری می باشد

ارسال فایل

ارسال فایل

فرمت های مجاز : .jpg, .gif, .png, .tif, .psd, .zip, .rar, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .cdr, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx