تماس با ما

کاربر محترم در صورت داشتن هر گونه شکایت با شماره تماس های زیر تماس حاصل فرمایید یا به آدرس دفتر ما بصورت حضوری مراجعه نمائید.

   تلفن 54737413-03154736413
   پیامک 5000234360 -50002666111
   ایمیل support@clickchap.com
   فکس 03154727949
   کد پستی 8741678956

   آران و بیدگل، خیابان رجایی، روبروی داروخانه گلسرخی