پیکسل

پیکسل در 3 مدل سوزنی، مگنتی و جاکلیدی تولید می شود و جهت مناسبت ها، جشن ها و مراسمات استفاده می گردد.

پیکسل سوزنی

پیکسل سوزنی

پیکسل مگنتی

پیکسل مگنتی

پیکسل جاکلیدی

پیکسل جاکلیدی