اندازه کاغذ

16 فروردین 1398

اندازهٔ کاغذ بر پایه معیارهای استاندارد ایزو (شامل A4, B3, C4 و غیره) تعریف شده است. که یکی از مهم‌ترین طبقه‌ بندی‌های بین‌المللی، استاندارد A است. (ویکی پدیا)

اندازهٔ کاغذ از نظر برش طبق استانداردهای مختلف طبقه‌بندی می‌شود. یکی از مهم‌ترین طبقه‌بندی‌های بین‌المللی، استاندارد A است. در این استاندارد، از A0 که بزرگترین اندازه است، هرچه عدد بزرگ‌تر می‌شود، ابعاد کاغذ نصف می‌گردد در جداول زیر انواع سایز درج شده است:

 

ابعاد استاندارد کاغذ A

سایز کاغذ اندازه به سانتی متر
A0 84٫1 x 118.9 cm
A1 59٫4 x 84.1 cm
A2 42٫0 x 59.4 cm
A3 29٫7 x 42.0 cm
A4 21٫0 x 29.7 cm
A5 14٫8 x 21.0 cm
A6 10٫5 x 14.8 cm
A7 7٫4 x 10.5 cm
A8 5٫2 x 7.4 cm
A9 3٫7 x 5.2 cm
A10 2٫6 x 3.7 cm

ابعاد استاندارد کاغذ B

سایز کاغذ اندازه به سانتی متر
B0 100٫0 x 141.4 cm
B1 70٫7 x 100.0 cm
B2 50٫0 x 70.7 cm
B3 35٫3 x 50.0 cm
B4 25٫0 x 35.3 cm
B5 17٫6 x 25.0 cm
B6 12٫5 x 17.6 cm
B7 8٫8 x 12.5 cm
B8 6٫2 x 8.8 cm
B9 4٫4 x 6.2 cm
B10 3٫1 x 4.4 cm

ابعاد استاندارد کاغذ C

سایز کاغذ اندازه به سانتی متر
C0 91٫7 x 129.7 cm
C1 64٫8 x 91.7 cm
C2 45٫8 x 64.8 cm
C3 32٫4 x 45.8 cm
C4 22٫9 x 32.4 cm
C5 16٫2 x 22.9 cm
C6 11٫4 x 16.2 cm
C7 8٫1 x 11.4 cm
C8 5٫7 x 8.1 cm
C9 4٫0 x 5.7 cm
C10 2٫8 x 4.0 cm