سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول قشنگم از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

چرا پرینت رنگی باید بگیریم؟

13 تیر 1398

چرا ​پرینت رنگی ​​باید بگیریم؟!

پرینت رنگی

76% فکر میکنند میتوانند سریعتر اطلاعات را در پرینت رنگی پیدا کنند

69%دریافت ایده های جدید زمانی بهتر است که بصورت رنگی ارائه شده باشد

54%خواندن مقالات و مجلات رنگی،
 جذاب تر است

43%درصورت تمایل مبلغ را در صورتحساب بصورت رنگی  مشخص کنید

31%بیشتر احتمال دارد مبلغ کامل را پرداخت نماید.

56%بهترین دلیل یک فرد برای پرینت رنگی:
ظاهر حرفه ای

25%رنگ برای بهبود اثرگذاری

21%کاهش زمان جستجو

13%استفاده از رنگ در اسناد جهت توجه بیشتر خواننده

تهیه و تنظیم: کلیک سامانه
www.clickchap.com